Підсумки страхового ринку України за 2021 рік. ТОП-10 лідерів lifе та non-life страхування

Підсумки страхового ринку України за 2021 рік. ТОП-10 лідерів lifе та non-life страхування

Повномасштабний наступ Росії на Україну наприкінці лютого значно ускладнив умови роботи страховиків та учасників ринку фінансових послуг, йдеться у щоквартальному огляді НБУ.

Через це значна кількість учасників ринку не змогла своєчасно та в повному обсязі надати інформацію про свою діяльність. Низка фінансових установ з різних причин досі не надала НБУ регуляторну та фінансову звітність за ІV квартал 2021 року.

У IV кварталі 2021 року страхування життя помірно зростало: обсяги зібраних страхових премій та активів збільшилися. Life-страховики нарощували прибуток стабільними темпами упродовж року. Рентабельність дещо знизилася порівняно з попередніми роками.

За результатами кварталу діяльність страховиків життя була прибутковою, вони активно інвестували, переважно в державні цінні папери. Натомість обсяги премій та активів ризикових страховиків знизилися. Попри збиток в останні три місяці, ризикове страхування залишилося прибутковим за результатами 2021 року. Ризикові страховики зменшили резерви, тому коефіцієнти збитковості та ефективності діяльності знизилися.

Страховий ринок України в 2021 році зріс на 8,2% з 45,2 млрд грн до 48,9 млрд грн, у т.ч. на страхування життя припало 5,9 млрд грн, на ризикове страхування 43 млрд грн.

Страхові виплати у ризикових видах страхування за 12 місяців зросли до 16,2 млрд грн, по страхуванню життя до майже 800 млн грн. Рівень виплат life-сектору склав 13%, non-life 38%.

Чисті премії зі страхування життя, як і раніше, стрімко зростали, а ризикового страхування, навпаки, – дещо зменшилися. Обсяг страхових премій з ризикового страхування, отриманих від фізичних осіб та від юридичних осіб, – зменшився протягом кварталу.

За даними журналу Insurance TOP, на ТОП-10 ризикових страховиків припадало 21,6 млрд грн (50%) валових страхових премій та 10,8 млрд грн виплат, а на ТОП-50 СК понад 34,7 млрд грн премій та 15,2 млрд грн виплат. На 10 страховиків життя Украини припадало 5,7 млрд грн премій (96,6%) та 800 млн грн виплат (100%).

У 2021 році відбувалося поступове зменшення обсягу резервів добровільного страхування. Відношення резервів до чистих виплат суттєво зменшилося в останньому кварталі за рахунок зростання виплат. Коефіцієнти резервування обов’язкового страхування змінювалися незначно впродовж року.

У ІV кварталі 2021 року тривала трансформація ринку небанківських фінансових послуг. Зокрема кількість установ скоротилася на 96, всі ліцензії анульовано в 106 установ, із них у третини – як захід впливу за вчинені ними порушення, зокрема за недотримання вимог законодавства України. Ще 24 фінансовим установам Національний банк зупинив ліцензії тимчасово, до усунення виявлених порушень. Найбільше порушників було серед фінансових компаній.

За 2021 рік було виключено з Реєстру 55 страховиків та 44 кредитні спілки.

У IV кварталі обсяги активів та валових премій страховиків життя зростали, а обсяги виплат збільшилися майже на 20%. Протягом ІV кварталу обсяги активів, валових премій і виплат ризикового страхування – зменшилися, переважно через неподання звітності низкою установ та виключення з реєстру.

Інформація за IV квартал 2021 року надана виключно про тих страховиків, що подали відповідну звітність до НБУ станом на 16 травня 2022 року. Частка ризикових страховиків, що не подали звітності за 2021 рік, становить майже 10% за кількістю та 2.7% за обсягом активів ризикових страховиків, що відзвітували за III квартал. На них припадало 2.9% премій та 0.6% сформованих резервів у III кварталі. Усі life-страховики подали звітність за IV квартал 2021 року.

Частка страхових премій із добровільного страхування зросла за квартал із 70% до 76%. Автострахування (КАСКО, ОСЦПВ і “Зелена картка”) та особисте страхування (медичне та життя) традиційно були найбільшими за обсягом отриманих премій.

Частка премій, що передані на перестрахування, збільшилася за квартал та становила 19%. З них 56% належить перестраховикам-нерезидентам. Рівень виплат з перестрахування зменшився до рівня першого кварталу в 43%.

Коефіцієнти збитковості ризикових видів страхування зменшилися за квартал. Стрімке зниження збитковості добровільних видів було спричинене врегулюванням значного страхового випадку однією компанією (УСГ – Ред.). За вирахуванням цього випадку коефіцієнт збитковості істотно не змінився. Помірне зниження збитковості обов’язкових видів страхування відбулося за рахунок зменшення резервів.

Коефіцієнти збитковості не демонстрували значної волатильності та тренду впродовж 2021 року. Попри це, вони дещо знизилися порівняно з початком року. У 2021 році найвищі коефіцієнти збитковості були в ОСЦПВ, медичному страхуванні та КАСКО.

Ризикові страховики поліпшили показники своєї операційної ефективності. Коефіцієнт ефективності діяльності сягнув 79%. Ризикове страхування залишилося прибутковим за результатами 2021 року, попри збиток в останньому кварталі, який негативно вплинув на показники рентабельності.

Комбінований коефіцієнт знизився до 84%. Значний вплив на це мав той факт, що компанії, які регулярно звітують, історично ефективніші. Також компанії за квартал змогли майже вдвічі наростити інвестиційний дохід і завдяки цьому знизити коефіцієнт операційної діяльності до 80%.

Страховики життя нарощували інвестиційні доходи впродовж усього 2021 року. Останній квартал лише підтвердив цю тенденцію. Доходи від інвестування в державні цінні папери надалі зростали, тоді як доходи від депозитів суттєво зменшилися й становили 0.5% від страхових резервів. За результатами кварталу страховики життя залишилися прибутковими.

На противагу компаніям, що здійснюють страхування життя, ризикові страховики були збитковими в IV кварталі. На погіршення рентабельності страховиків, що відзвітували, вплинуло збільшення видаткової частини діяльності, зокрема аквізиційних та інших адміністративних витрат.

Станом на 1 січня 2022 року принаймні один із двох нормативів платоспроможності порушували лише чотири страховики. За активами ці компанії займають 2.7% ринку.

Перспективи та ризики

В умовах воєнного стану ключовим завданням надавачів небанківських фінансових послуг є підтримка діяльності. Аби сприяти їхній роботі в складних умовах, НБУ надав низку регуляторних послаблень. На час дії воєнного стану за окремі порушення, що виникли через військові дії, зокрема недотримання нормативів, не застосовуватимуться заходи впливу. Також продовжено строки для приведення ними своєї діяльності у відповідність до регуляторних вимог.

НБУ також продовжив строки подання інформації й плану заходів для виконання рекомендацій регулятора за результатами інспекційних перевірок, проведених у 2022 році.

Для обмеження впливу резидентів росії на діяльність українського фінансового ринку їм заборонено брати участь в управлінні небанківськими фінансовими установами.

Від початку війни учасники ринку фінансових послуг стикаються зі значними проблемами у своїй діяльності: неможливістю працювати в регіонах, де ведуться активні бойові дії, погіршенням платоспроможності клієнтів, браком персоналу.

Потреба перемістити офіси до безпечніших місць також стала викликом для небанківських фінансових установ, доступ до окремих документів було втрачено. Кредитні спілки, що працюють із залученням депозитів, стикаються із відпливами коштів, недоотриманням платежів за позиками та як наслідок – зниженням ліквідності. Це надалі погіршує їхню здатність надавати позики. Учасники ринку мають мобілізувати власні ресурси для оперативного вирішення ключових проблем діяльності та продовження роботи.

Джерело: forinsurer.com

Поділитися цією публікацією