Види страхування

СПЕЦІАЛЬНІ РИЗИКИ

Страхування професійної відповідальності захищає майновий інтерес страхувальника у випадках, коли майну, життю і здоров’ю третіх осіб (споживачів послуг) завдано шкоди в результаті допущених ненавмисних помилок, недогляду, упущення тощо в процесі надання професійних послуг.

У разі добровільного страхування немає чітко визначених страхових сум — лімітів відповідальності, які повинні бути прописані в договорі. В кожному окремому випадку ліміт встановлюється за погодженням сторін. Якщо ж мова про обов’язковий вид, то умови страхування чітко регулюються законодавством.

Одним із найважливіших механізмів перерозподілу ризиків є перестрахування — це система економічних відносин, відповідно до якої страховик, приймаючи на страхування ризики, частину відповідальності за ними передає на узгоджених умовах іншим страховикам з метою створення збалансованого портфеля страхувань, а також забезпечення фінансової стійкості страхових операцій.

Залежно від ступеня свободи перестраховика і перестрахувальника щодо передачі і прийому в перестрахування ризиків виокремлюють:

 1. Факультативне перестрахування. Перестрахувальник передає в перестрахування окремі ризики, при цьому перестрахувальник має отримати точне уявлення про запропонований йому окремий ризик, перш ніж прийняти на себе обов’язки за договором перестрахування.
 2. Облігаторне перестрахування. Перестрахувальник зобов’язується передати в перестрахування всі конкретно визначені ризики на узгодженій території страхового покриття, тобто перестрахувальник не визначає і не оцінює ризик у кожному конкретному випадку.

Залежно від системи розподілу ризиків між перестрахувальником і перестраховиком виділяють:

 1. Непропорційне перестрахування — перестрахування, за яким перестрахувальник несе відповідальність за збитки, що перевищують певну суму.
 2. Пропорційне перестрахування — перестрахування, при якому перестраховик і перестрахувальник в обумовленій фіксованій пропорції беруть участь у преміях і збитках за кожним ризиком відповідно до досягнутої угоди.

Авіаційне страхування — обов’язковий вид страхування, який регулюється постановами КМУ.

Включає:

 1. Каско повітряного судна. Повітряне судно страхується від ризиків повного знищення та пошкодження внаслідок будь-яких авіаційних подій, які можуть виникнути як у повітрі, так і на землі, під час рулювання або за інших обставин.
 2. Відповідальність експлуатанта повітряного судна. Покриваються ненавмисні збитки, які особа, що експлуатує повітряне судно, може заподіяти третім особам.

Наприклад:

 • відповідальність перед третіми особами;
 • відповідальність перед пасажирами;
 • відповідальність за ручну поклажу;
 • відповідальність за багаж, вантаж/пошту.

Авіаційне страхування призначене для власників повітряних суден, осіб, які не володіють повітряною технікою, але експлуатують її на законних підставах. Тобто страхувальниками за договором можуть виступати як приватні власники, так і юридичні особи — авіакомпанії, що здійснюють польоти на регулярній основі.

ОСОБИСТІ ВИДИ

ДМС (добровільне медичне страхування) — один із видів особистого страхування, який передбачає страхування медичних витрат, необхідних для відновлення здоров’я застрахованої особи.

Корпоративні програми ДМС включають цілу низку стандартних (ризикових) опцій, а саме: поліклініка, стаціонарне лікування, невідкладна допомога, забезпечення медикаментами. Додатковими опціями за бажанням клієнта можуть бути стоматологія, оздоровлення тощо. Програма ДМС створює можливість доступу до медичних установ різного рівня, в тому числі вузькоспеціалізованих.

Ще однією перевагою ДМС є можливість доступу до послуги з організації медичної допомоги (т.зв. медичний асистанс). Асистанс знижує тимчасові витрати застрахованої особи на пошук і отримання необхідних медичних послуг. Такий вид страхування актуальний у будь-якому бізнесі, оскільки продуктивність компанії завжди безпосередньо пов’язана з ефективністю роботи її співробітників.

Міжнародне медичне страхування — вид добровільного страхування преміум-класу.

Такий вид страхування дає можливість отримати медичну допомогу за кордоном, в основному в Європі. Низка законодавчих моментів в Україні обмежує можливість отримання цього виду страхування юридичним особам.

Як правило, міжнародний ДМС використовують у тандемі з програмою локального ДМС. Затребуваний топ-менеджерами та власниками компаній у всіх сегментах ринку.

Страхування від нещасного випадку — вид особистого страхування, який передбачає покриття таких ризиків, як травма, інвалідність (1, 2, 3 групи) і смерть застрахованої особи в результаті нещасного випадку, тобто через зовнішні чинники. Існує дві форми такого виду страхування — обов’язкове страхування і добровільне.

Основні показники якості програми страхування від нещасного випадку — страхова сума і відсоток виплати. Вигодонабувачем у цьому виді страхування є застрахована особа, на відміну від ДМС, де вигодонабувачем як правило є ЛПУ.

Цей недорогий вид страхування внаслідок низького ризику настання страхового випадку, як правило, використовується в промисловому секторі компаніями, діяльність яких пов’язана з виробництвом. Також таке страхування затребуване компаніями, співробітники яких схильні до підвищеного ризику, пов’язаного з професійною діяльністю, — наприклад, фармацевтичні компанії, провізори яких більшу частину робочого часу проводять за кермом.

Термінове страхування життя — вид особистого страхування, яке передбачає покриття таких ризиків, як смерть та інвалідність (1,2, в деяких випадках 3 групи) в результаті захворювання.

Завдяки невисокій вартості (зважаючи на низький ризик настання страхового випадку), як правило, використовують мікс: коли до перерахованих вище ризиків додається покриття не тільки в результаті захворювання, але і в результаті нещасного випадку (тобто з будь-якої причини), що дає можливість включити в покриття ризик травми. Вигодонабувачем так само, як і в страхуванні від нещасного випадку, є застрахована особа. На відміну від довгострокового накопичувального страхування період термінового страхування життя — 1 рік.

Затребуваний, як правило, компаніями, які зіткнулися з соціальною відповідальністю перед співробітниками, що стали інвалідами, або сім’ями, які втратили основного годувальника.

Страхування медичних витрат у разі виїзду за кордон передбачає організацію медичної допомоги в гострих невідкладних випадках. Вигодонабувачем може бути або застрахована особа (як компенсація витрат), або ЛПУ. Не покриваються планові медичні послуги.

Тариф за цим видом залежить від кількості днів перебування за кордоном упродовж року. Страховики використовують, як правило, аутсорсингові компанії, які мають міжнародний асистанс, який і є основним показником якості програми.

Використовується компаніями, співробітники яких часто виїжджають за кордон з огляду на професійну діяльність (проекти за кордоном), або на час відпустки.

MARINE

Цей вид страхування підходить усім учасникам логістичного ланцюга, які беруть участь у процесі перевезення, — власник вантажу, експедитор або перевізник.

Страхування вантажів покликане покривати ризики, яким піддаються безпосередньо вантажі під час їх перевезення/транспортування, завантаження/розвантаження/навантаження і проміжного зберігання. Тобто цим видом покриваються фізичні ушкодження вантажу, його повне знищення або втрата в результаті будь-яких несприятливих подій, включаючи крадіжку і зникнення перевізного засобу, але виключаючи таємниче зникнення.

Страхування проводиться на базі однієї з трьох умов:

 • З відповідальністю за всі ризики. Покриваються всі ризики за винятком спеціально обумовлених. Застосовується для всіх типів перевезень.
 • З відповідальністю за приватну аварію. Покривається кілька спеціально обумовлених ризиків. Застосовується в основному при страхуванні вантажів, що перевозяться морем.
 • Без відповідальності за пошкодження, крім випадків аварії. Покривається кілька спеціально обумовлених ризиків. При цьому пошкодження не покриваються, але тільки якщо вони сталися не в разі аварії.

В основі цього виду страхування лежить відповідальність, яку несе експедитор і/або автоперевізник за вантаж, прийнятий до перевезення, перед власником вантажу або замовником перевезення.

Страхування підходить для транспортних операторів, які на законних підставах надають транспортно-експедиційні послуги (експедитори, автоперевізники), і може проводитися на базі однієї з умов:

 • Усі ризики. Покриваються ризики відповідальності перед власником вантажу і/або замовником перевезення і відповідальність перед третіми особами за шкоду, завдану вантажу внаслідок будь-якої події, за винятком спеціально обумовлених.
 • Поіменовані ризики. Покриваються ризики відповідальності перед власником вантажу і/або замовником перевезення і відповідальність перед третіми особами за шкоду, завдану вантажу тільки внаслідок обумовлених ризиків, наприклад: ДТП, ПДТО, крадіжки, пожежа та інше.

За додатковою домовленістю договором може покриватися відповідальність за несвоєчасну доставку. Крім того, це один із небагатьох видів страхування, де є можливість повідомляти страхову компанію не за фактом будь-якої події, а за фактом отримання претензії від третіх осіб. Така можливість узгоджується окремо до укладення договору страхування і прописується в ньому.

Одним з основних видів діяльності найбільших страхових компаній є страхування морських і річкових суден, спеціалізованого морського обладнання, а також інших засобів водного транспорту.

Страхування здійснюється, як правило, на річній основі, однак за погодженням із власником можна застрахувати судно на більш короткий термін або на окремий рейс.

Об’єкти страхування за полісом страхування морського каско:

 • пошкодження і/або знищення судна в результаті:
 • морських небезпек;
 • пожежі, вибуху;
 • умисне пошкодження судна третіми особами;
 • викидання вантажу або частин судна за борт з метою його порятунку;
 • піратство;
 • контакт із нерухомими і плавучими об’єктами;
 • зіткнення суден;
 • виверження вулкана, землетруси, удари блискавки;
 • наявність латентних дефектів і непередбачених поломок корпусу, машин та обладнання;
 • недбалість і халатність команди судна, офіцерів, лоцманів і стивідорів;
 • недбалість і халатність під час ремонту судна;
 • баратрія;
 • контакт із літальними апаратами;
 • внески в загальній аварії за часткою судна;
 • витрати на порятунок;
 • витрати для запобігання, зменшення і визначення збитків.

Ставки страхової премії залежать від:

 • терміну експлуатації судна;
 • типу судна;
 • району плавання;
 • обсягу страхового покриття;
 • франшизи.

І орієнтовно становлять:

 • для суден терміном експлуатації – 1-10 років – 0,2% – 1,0%;
 • для суден терміном експлуатації 10-20 років – 0,7% – 2,0%;
 • для суден терміном експлуатації 20-30 років – 1,7% – 3,0%.

Правилами страхування за погодженням сторін може бути передбачено повернення узгодженої частини премії за час відстою судна в безпечному порту на термін понад 30 днів.

MOTOR

Купуючи поліс ОСАЦВ, Ви в межах ліміту полісу знімаєте з себе відповідальність за матеріальний збиток, який можете заподіяти життю і здоров’ю, а також майну потерпілих. Механізм обов’язкового страхування цивільної відповідальності спрацює, навіть якщо винуватець ДТП не відомий, або страховика визнано банкрутом. Потерпілий у ДТП все одно отримає компенсацію від об’єднання страховиків — МТСБУ (Моторного (транспортного) страхового бюро України).

Обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів — це механізм захисту, який здійснюється з метою забезпечення відшкодування шкоди, заподіяної життю, здоров’ю, майну осіб, які постраждали в результаті дорожньо-транспортних пригод. Згідно з Законом України «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів», цей вид страхування є обов’язковим для будь-якого власника транспортного засобу, незалежно від форми власності (юридична або фізична особа). Ліміт відшкодування, в межах якого страховик зобов’язується при настанні страхового випадку відшкодувати потерпілим завдану шкоду, становить, відповідно до закону «Про обов’язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів»:

 • 100 000 грн за шкоду, заподіяну життю і здоров’ю потерпілого;
 • 50 000 грн за шкоду, заподіяну майну потерпілого.

Вартість поліса залежить від таких факторів: тип транспортного засобу, місце його реєстрації, форма власності власника, терміни страхування, сфера використання транспортного засобу (таксі). Розрахунок вартості відбувається шляхом застосування поправочних коефіцієнтів до базового платежу (180 грн). Усі коефіцієнти розроблені МТСБУ, тому вартість поліса ОСЦПВ практично не відрізняється в різних страхових компаніях.

Добровільне страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів (ДЦВ)

За своєю суттю і призначенням добровільне страхування відповідальності власників наземних транспортних засобів нічим не відрізняється від ОСАЦВ. Основні відмінності полягають у такому:

 • на відміну від обов’язкового цей вид є добровільним і призначений покривати збитки понад ліміти, встановлені за обов’язкове страхування;
 • граничний ліміт не обмежується законом, а лише фінансовими можливостями страховика.

На дорогах дуже багато ТЗ вартістю більш ніж 50 тис. грн. І часто буває, що встановленого ліміту за обов’язковим страхуванням не вистачає, і навіть за наявності поліса обов’язкового страхування все-таки доводиться частину суми викладати з власної кишені. Але в разі придбання поліса ДЦВ збитки на суму понад 50 тис. грн також будуть відшкодовані.

КАСКО — це захист від набору ризиків, яким піддається транспортний засіб під час руху або під час зберігання. Транспортні засоби та додаткове обладнання зазвичай можуть бути застраховані від:

 • Пошкодження або знищення внаслідок ДТП;
 • Пошкодження або знищення внаслідок протиправних дій третіх осіб;
 • Незаконного заволодіння автомобілем у результаті викрадення (крадіжки, грабежу, розбою);
 • Пошкодження або знищення внаслідок стихійного лиха, падіння дерев та інших предметів;
 • Пошкодження або знищення внаслідок пожежі або вибуху застрахованого автомобіля;
 • Пошкодження або знищення внаслідок нападу тварин.

Цей вид страхування підходить будь-якому власникові транспортного засобу, незалежно від форми власності — чи це юридична, чи фізична особа.

Тарифи страхування складаються з урахуванням типу транспортного засобу, його віку, вартості, характеру використання і зберігання. В цьому виді страхування беруться до уваги стаж водія, випадки участі в ДТП, тривалість здійснення страхування, частка участі страхувальника у страховому відшкодуванні. Страхова сума встановлюється в межах дійсної ринкової вартості транспортного засобу на момент укладення договору страхування.

МАЙНОВЕ СТРАХУВАННЯ

Страхування майна — одна з найбільш об’ємних галузей страхування, що включає різні види страхування юридичних і фізичних осіб, де як об’єкт страхування виступає майновий інтерес, пов’язаний із володінням, користуванням і розпорядженням майном, найчастіше — об’єктом нерухомості або товарними запасами.

Також страхування майна називають страхуванням «від вогню» або від «вогневих ризиків», хоча перелік ризиків, який зазвичай входить у майнові договори, значно ширший. До стандартного страхового покриття входять ризики заподіяння шкоди застрахованому майну в результаті:

 • пожежі, удару блискавки, пошкодження димом;
 • різних видів вибухів;
 • стихійних лих (повеней, землетрусів, сильних злив і т. п.);
 • протиправних дій третіх осіб, включаючи крадіжку або розбійний напад.

При страхуванні майна є можливість не вибирати перелік ризиків із запропонованих, а застрахуватися на випадок будь-якої непередбачуваної події. Таке страхування називається страхуванням на базі «Allrisks», покриває будь-які ризики, крім деяких окремо прописаних у договорі винятків (наприклад — тероризм), але коштує воно приблизно на 30% дорожче, ніж звичайне.

Насамперед страхування майна корисне власникам великих об’єктів нерухомості, операторам складських комплексів, власникам великих партій дорогих товарів.

Цей вид страхування покриває ризики, яким можуть піддатися будівлі та споруди, які будуються, а також об’єкти монтажу (наприклад, лінії електропередач) у процесі їх зведення або монтажу.

Страхування проводиться після всебічної оцінки ризику андеррайтерами страхових компаній. Дія страхового покриття починається з моменту початку будівельних робіт або після вивантаження будівельних матеріалів та інших застрахованих предметів на будівельному майданчику і закінчується в момент здачі об’єкта в експлуатацію. Крім основного періоду страхування, існує також можливість розширити страхове покриття на період технічного обслуговування.

Деякі компанії в окремих випадках вдаються до страхування об’єктів недобудованої нерухомості як звичайного майна. Найчастіше, якщо такого страхування вимагає банк, у якого цей недобуд у заставі. Однак слід враховувати, що при такому страхуванні власне будівельні ризики не покриваються і власник майна не буде забезпечений повним страховим захистом.

Страхування цивільної відповідальності перед третіми особами — один із найефективніших і надійніших методів захисту майнових інтересів, пов’язаних із відповідальністю за шкоду, заподіяну життю, здоров’ю або майну третіх осіб. Воно буде корисне і великим компаніям, і невеликим підприємцям, і навіть приватним особам.

При страхуванні цього виду відповідальності не існує чітко зафіксованих розмірів страхових сум. Розмір страхової суми встановлюється за домовленістю сторін. Також, за бажанням сторін, у договорі страхування можуть бути встановлені окремі ліміти відшкодування за окремим випадком. Згідно з побажаннями клієнта визначається тариф за кожним конкретним договором.