Insurance TOP визначив лідерів страхового ринку України за 2023 рік

Insurance TOP визначив лідерів страхового ринку України за 2023 рік

Валові страхові премії страховиків України за січень-грудень 2023 року зросли на 18,7% з 39,6 млрд грн до 47 млрд грн. Журнал Insurance TOP проаналізував статистику українських страхових компаній за 12 місяців та підвів “воєнні” підсумки ринку.

Від фізичних осіб отримано 28,76 млрд грн. страхових премій, від юридичних осіб 17,2 млрд грн., від перестрахувальників 1,06 млрд грн.

Чисті страхові премії перевищили 46 млрд грн, чисті зароблені страхові премії склали 38,7 млрд грн., підписані премії 46,5 млрд грн. За даними НБУ, загальна кількість укладених договорів страхування в 2023 році перевищила 94,82 млн одиниць.

Премії зі страхування життя значно зросли як за квартал, так і протягом року: на 22% та 19% відповідно. Водночас суттєво збільшилися й обсяги виплат на 41%.

41,85 млрд грн. припадало на ризикове страхування (89%) та 5,15 млрд грн на страхування життя (11%).


Що стосується структури видів страхування, то страховики отримали 8,54 млрд грн премій по ОСАЦВ, 4,99 млрд грн по зеленій картці, 3,94 млрд грн премій з накопичувального страхування життя, 987 млн грн премій з банківського страхування життя, 1,4 млрд грн страхування від нещасних випадків, 5,7 млрд грн по ДМС, 10,9 млрд грн по КАСКО, 1,3 млрд грн вантажі, 1,2 млрд грн по вогневим та 2,4 млрд грн по майновим ризикам, 873 млн грн по страхуванню туристів, 602 млн грн по обов’язковому авіаційному страхуванню, 152,8 млн грн по ядерних ризиках, більше 1 млрд грн по фінансових ризиках.

За участі (зареєстрованих) страхових посередників та брокерів було залучено 67,8 млн грн. премій зі страхування, у т.ч. 2,2 млн грн. премій з обов’язкового страхування, 3,9 млн грн. зі страхування відповідальності, 16,7 млн грн. премій по майновим ризикам, 43,6 млн грн. премій з особистих видів та 1,4 млн грн. зі страхування життя.

За участі перестрахових брокерів було передано в перестрахування страховикам-резидентам та нерезидентам 449,8 млн грн. премій зі страхування та перестрахування, у т.ч. 171,2 млн грн. премій з обов’язкового страхування, 39,4 млн грн. зі страхування відповідальності, 238,6 млн грн. премій по майновим ризикам, 466 тис. грн. премій з особистих видів. За участю страхових брокерів українським страховикам було компенсовано перестраховиками 23,4 млн грн.

Витрати ризикових страховиків, пов’язані з укладанням та пролонгацією договорів страхування (аквізиційні витрати) перевищили 11,4 млрд грн, у тому числі на агентські винагороди 10,6 млрд грн. Витрати компаній страхування життя на комісії страховим агентам та посередникам перевищили 1,6 млрд грн.

Витрати з податку на прибуток 1,58 млрд грн. Витрати на оплату праці страховиків склали 3,38 млрд грн.

Валові страхові виплати склали 16,9 млрд грн. Фізичним особам було виплачено більше 9,15 млрд грн., юридичним особам 7,6 млрд грн., перестрахувальникам 134 млн грн. Чисті страхові виплати склали 16,7 млрд грн.

Рівень виплат, приведений до річного виміру, надалі зростав: у IV кварталі 2023 року був на третину вищим, ніж наприкінці 2022 року. Рівень валових та чистих виплат в 2023 році склав 36%.
За 2023 рік українські страховики передали у перестрахування 4,65 млрд грн. премій, у т.ч. перестраховикам-нерезидентам 3,65 млрд грн.

Активи страховиків за балансом станом на 31.12.2023 склали 74,3 млрд грн., активи, визначені ст 31 Закону “Про страхування” 56,3 млрд грн. Власний капітал склав 20,7 млрд грн., зобов’язання страховиків зросли до 53,6 6 млрд грн.

Обсяг сплачених статутних капіталів склав майже 6 млрд грн., сформовані страхові резерви перевищили 46,8 млрд грн.

Доходи українських ризикових страховиків за облігаціями за рік склали 2,4 млрд грн, доходи від депозитів 2,77 млрд грн. Лайфові страховики отримали 1,36 млрд грн доходів за облігаціями та більше 1 млрд грн за депозитними вкладами.

Кількість зареєстрованих страхових компаній в Україні на початок 2024 року складала 101 СК, у т.ч. 89 ризикових страховиків та 12 компаній зі страхування життя. Протягом 4 кварталу 2023 року було виключено з державного реєстру 10 страховиків. Звітність до НБУ подало 97 компаній, звітність до Insurance TOP подало 46 компаній.

Джерело: forinsurer.com

Поділитися цією публікацією